-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PROJEKTY 

data publikacji: 31-10-2017 | 10:10
data ostatniej modyfikacji: 12-04-2019 | 09:04
wytworzył: Grażyna Piecusiak - Głowacka
wprowadził: Grażyna Piecusiak - Głowacka
udostępnił: Andżelika Nowak
ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE BOGUCHWAŁA

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych izdrowotnyc   więcej »»»

WSPARCIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI Z GMINY BOGUCHWAŁA

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach RPOW Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej   więcej »»»

AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGUCHWAŁA

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wramach EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna. Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 11551
 
Realizacja: Ideo